Wedstrijdcommissie

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie (Weco) is verantwoordelijk voor:

1. Opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma.

De Weco plant en organiseert wedstrijden voor alle leden. Zij stelt ieder jaar een wedstrijdprogramma op. Dit programma wordt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar op de website gepubliceerd.

2. Opstellen van het wedstrijdreglement.

Dit reglement is volgens de NGF richtlijnen opgesteld en geldt voor G&CC Geijsteren als geheel. Het is derhalve eveneens van toepassing op wedstrijden georganiseerd door andere commissies.

3. Opstellen van vaste instructies en procedures voor Weco-wedstrijdleiders, starters, enz.

4. Het redigeren en actualiseren van de diverse wedstrijdvormen.

De actueel gebruikte wedstrijdvormen binnen de G&CC Geijsteren worden door de Weco met regelmaat getoetst en – waar nodig – gewijzigd en/of geredigeerd. Dit gebeurt in overleg met alle andere wedstrijdorganiserende commissies.

5. Organiseren van de in het programma voorkomende wedstrijden.

De Weco verzorgt jaarlijks ca. 25 wedstrijden en langlopende toernooien. Het golfjaar loopt van half maart tot aanvang november.

Voor de meeste wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Dit is € 3,-. Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor prijzen die aan de winnaars en winnaressen van wedstrijden uitgereikt.

in de weco hebben zitting:

Bart Debets

interim voorzitter

mob 06-23011279

Hans ten Berge

penningmeester

0478-588816

mob: 06-10898168

Peter Sijberts

secretaris/wedstrijdleider

mob. 06-34837212

Martin Cuypers

wedstrijdleider

0478-585283
mob: 06-47422386

Harry Clevis

wedstrijdleider

Marina Lutam

wedstrijdleider

Greet Langeveld

wedstrijdleider

06–22760047

Albert Pelser

wedstrijdleider

06-14628260

Leonie Cuypers

prijzencommissie

0478-585283

Jettie de Ruyter

prijzencommissie

mob 06-25516368

Als u mee wilt doen aan een van de wedstrijden dan gaat u naar de website http://www.golfclubgeijsteren.nl/ of via de zuil in de hal beneden in het clubhuis. U kunt inloggen via uw lidcode (op te vragen bij het secretariaat) en uw wachtwoord (dit is de eerste keer dat u inlogt uw voorletters en uw lidcode; daarna kunt u dit veranderen in een wachtwoord van uw keuze).  Op de zuil kunt u ook met uw lidmaatschapskaartje inloggen.

U krijgt daarbij tevens informatie over de starttijd van de wedstrijd, de wedstrijdvorm, eventueel vereiste handicap en wie de leiding van de betreffende wedstrijd heeft. U kunt daarop tevens uw voorkeur bekend maken t.a.v. starttijd en evt. gebruik van een handicart.

Door de wedstrijdleiding wordt 2 à 3 dagen vóór de speeldatum de indeling gemaakt, waarna de voorlopige startlijst op de website staat. Afhankelijk van het verdere verloop kan deze startlijst aan wijzigingen onderhevig zijn waarover u zo mogelijk telefonisch wordt geïnformeerd.

Op de speeldag zelf meldt u zich bij de wedstrijdleiding en krijgt u uw scorekaart met daarop, naast uw naam en starttijd, ook de exacte handicap en de daaraan ontleende handicap slagen. Tevens is vermeld welke wedstrijdvorm gespeeld wordt (strokeplay, stableford, greensome, foursome, scramble enz.) en op welke hole u start.

De wedstrijdcommissie wenst u een zeer prettige en sportieve tijd toe op onze mooie baan en hoopt op een actieve rol in het verenigingsleven met een regelmatige deelname aan onze wedstrijden.

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord