Plaatselijke regels

Golfclub Geijsteren

Plaatselijke regels (per 10 juni 2022):

Buiten de Baan (Out of Bounds):
De grens van Buiten de Baan wordt aangegeven door palen met een witte band.

Grond in Bewerking (GUR):
Elk gebied dat omgeven is door witte lijnen en/of voorzien is van blauwe paaltjes is een verboden speelzone (zie Regel 2.4) De speler moet die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1f (Dropzone te bepalen door dichts bijzijnde punt met slag en stand buiten die belemmering niet dichter bij de hole en 1 stoklengte van dat punt).

Aangepaalde Bomen:
Indien een aangepaalde boom de stand of de ruimte voor de voorgenomen swing belemmert, moet de speler die belemmering zonder straf ontwijken, zoals genoemd bij GUR.

Droppingzones Hole 16 en 18:
Als het bekend of praktisch zeker is (95%) dat een bal gespeeld van de tee van hole 16 of 18 in de hindernis ligt, is er een extra optie om met 1 strafslag een bal te droppen binnen 2 stoklengtes van de tegel (gemerkt “DZ”) aan de voorkant van het betreffende talud.

Provisionele bal op Hole 17:
Als een bal bij de afslag naar rechts afwijkt en verloren zou kunnen zijn buiten de hindernis (rode paaltjes) altijd een provisionele bal slaan. Indien de bal niet gevonden wordt binnen 3 minuten, binnen of buiten de hindernis, voor slag 4 verder gaan met de provisionele bal.

Pad op Hole 13:
Het pad dat de gehele Fairway van Hole 13 doorkruist (ca 40 mtr voor de Green), niet voorzien van kunstmatige verharding, mag als vast obstakel zonder straf ontweken worden onder Regel en Afbeelding 16.1b.

 

Tijdelijke Plaatselijke regels:  

Opgeheven!

 

 

Handicap en Regel Commissie

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord