Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wij bieden ruime mogelijkheden op onze baan om tegen een gepaste prijs te komen golfen. U kunt lid worden van onze club, maar uiteraard ook als gast onze golfbaan gebruik maken. Op deze pagina lichten we de verschillende mogelijkheden graag toe.

Lidmaatschappen

Lidmaatschappen en tarieven 2023

Gewoon Lidmaatschap

Een gewoon lidmaatschap is een lidmaatschap met volledig speelrecht en gelegenheid tot deelname aan alle wedstrijden. Deze variant kan per de eerste dag van elke maand ingaan en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.
Een gewoon lid mag 10 gasten per kalenderjaar introduceren voor een gereduceerde greenfee. (€45)

Jaarcontributie € 1.330,–

Vriend van Geijsteren

Voor startende golfers en golfers die nog niet direct lid van een golfclub willen worden.
Hiervoor wordt geboden:

 • handicap registratie
 • vrij gebruik van oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefendriehoek
  en pitch en putterrein)
 • tegen gereduceerde tarieven spelen in de baan
  na het verkrijgen van baanpermissie door de pro
 1. Mogelijkheid om 3 x met een mentor 9 holes te spelen tegen een tarief van € 20.
 2. Zolang nog geen handicap (54) is behaald, spelen op de baan in de “stille uren” in overleg met de caddiemaster, tegen een gereduceerd greenfee tarief (€ 45,– per greenfee)
 3. Bij een geregistreerde handicap van 54 of lager, aankoop van greenfees tegen gereduceerd tarief (€ 45,– per greenfee)

Jaarcontributie € 225,–excl. NGF bijdrage

Weekend lidmaatschap

Een weekend lidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. van vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur tot en met zondagavond gedurende de zomertijd en vrijdag vanaf 13.00 uur tot en met zondagavond gedurende de wintertijd. Het weekendlidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.

Een weekendlid mag 10 gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een weekendlid kan aan alle wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.

Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).

De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het weekendlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Jaarcontributie € 900

Twilightlidmaatschap

Een Twilightlidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. voor iedere dag van de week vanaf 15.00 uur tot zonsondergang gedurende de zomertijd en vanaf 13.00 uur tot zonsondergang gedurende de wintertijd. Het twilight lidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.Twilight lidmaatschap

Een twilightlid mag een bepaald vastgesteld aantal gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een twilightlid kan aan wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.
Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf ’s middags 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).

De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het twilightlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.

Jaarcontributie € 900,–

 

Jeugdlidmaatschap
Lesgeld
5 kennismakingslessen €   75.–
lesgeld per jaar € 230,–
Contributie
6 t/m 18 jaar € 170,–
19 en 20 jaar € 255,–
21 t/m 29 jaar studerend € 310,–
21 t/m 29 jaar niet-studerend € 665,–

Familiearrangement
Indien beide ouders uit één gezin als gewoon lid staan geregistreerd en er ook kinderen tot en met
18 jaar uit dat gezin lid zijn,  worden die kinderen vrijgesteld van contributie.

Countryleden
Countryleden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging behalve de golfsport.
Jaarlijkse contributie € 175,–

Buitenleden
Buitenleden zijn gewone leden die

* lid zijn geworden van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub,
* wier woonplaats meer dan veertig kilometer verwijderd is van de gemeente Venray
Jaarcontributie € 975,–

NB: Dit lidmaatschap is uitsluitend bestemd voor leden van de Golf- en Countryclub “Geijsteren” die door verhuizing of veranderde werkkring elders een gewoon lidmaatschap zijn aangegaan bij een Golfvereniging.

 Bedrijfslidmaatschap
Men verkrijgt hiermee:

 • gewoon lidmaatschap
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 5 greenfees vrij te besteden

Jaarcontributie ex btw: €1680,–

 

Businessclub
Een Businesslid biedt haar leden

 • gewoon lidmaatschap
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 6 wedstrijden en wedstrijd op buitenlandse baan met overnachting(vrijdag/zaterdag), obv nacalculatie

 Jaarcontributie ex btw: € 2.252

Voor eventuele nadere vragen omtrent lidmaatschappen, sponsoring en advertenties kunt u zich te allen tijde richten tot het secretariaat;  0478-532 592 – secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

www.golfclubgeijsteren.nl

Informatie aanvragen

  Clubsecretariaat

  Tel: 0478 532592

  E-mail: secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

  Bereikbaar

  maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00
  zaterdag en zondag (winter) 08.30-13.00
  zaterdag en zondag (zomer) 08.30-15.00

  Inloggen voor leden

   Wachtwoord vergeten
  Onthoud wachtwoord