Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wij bieden ruime mogelijkheden op onze baan om tegen een gepaste prijs te komen golfen. U kunt lid worden van onze club, maar uiteraard ook als gast onze golfbaan gebruik maken. Op deze pagina lichten we de verschillende mogelijkheden graag toe.

Lidmaatschappen

Lidmaatschappen en tarieven 2024


Gewoon Lidmaatschap

Een gewoon lidmaatschap is een lidmaatschap met volledig speelrecht en gelegenheid tot deelname aan alle wedstrijden. Deze variant kan per de eerste dag van elke maand ingaan en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.
Een gewoon lid mag 10 gasten per kalenderjaar introduceren voor een gereduceerde greenfee. (€45) Per bezoek kunt u 3 gasten introduceren.

Jaarcontributie € 1.400,–

 

Vriend van Geijsteren

Voor startende golfers en golfers die nog niet direct lid van een golfclub willen worden.

Onze Vrienden bieden we:

 • handicap registratie bij de NGF
 • vrij gebruik van oefenfaciliteiten
  driving range, putting green, oefendriehoek en pitch & puttcourse incl. vrij gebruik drivingrange ballen
 • na het verkrijgen van baanpermissie door de pro
 1. Mogelijkheid om 3 x met een mentor 9 holes te spelen tegen een tarief van € 20.
 2. Zolang nog geen handicap (54) is behaald, spelen op de baan in de “stille uren” in overleg met de caddiemaster
 • gereduceerd greenfee tarief €45

Jaarcontributie € 237,– excl. NGF bijdrage

 

Weekend lidmaatschap

Een weekend lidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. van vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur tot en met zondagavond gedurende de zomertijd en vrijdag vanaf 13.00 uur tot en met zondagavond gedurende de wintertijd. Het weekendlidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.

Een weekend lid mag 10 gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een weekend lid kan aan alle wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.

De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het weekendlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Jaarcontributie € 948,– excl. NGF bijdrage

Twilight lidmaatschap
Een Twilight lidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. voor iedere dag van de week vanaf 15.00 uur tot zonsondergang gedurende de zomertijd en vanaf 13.00 uur tot zonsondergang gedurende de wintertijd. Het twilight lidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.

Een twilight lid mag 10 gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een twilight lid kan aan wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.
De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het twilight lidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.

Jaarcontributie € 948,–   excl. NGF bijdrage    

 

Jeugdlidmaatschap
Lesgeld
5 kennismakingslessen €   75.–
lesgeld per jaar € 230,–
Contributie

t/m 18 jaar indien één v.d. ouders “gewoon” lid is

 

GRATIS

t/m 20 jaar € 200,–
21 t/m 25 jaar € 400,–
26 t/m 29 jaar € 600,–


Familiearrangement
Indien een van de ouders als gewoon lid staan geregistreerd en er ook kinderen tot en met 18 jaar uit dat gezin lid zijn,  worden die kinderen vrijgesteld van contributie.

Countryleden
Countryleden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging behalve de golfsport.

Jaarcontributie € 182,–

Buitenleden
Buitenleden zijn gewone leden die

* lid zijn geworden van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub,
* wier woonplaats meer dan veertig kilometer verwijderd is van de gemeente Venray
Jaarcontributie € 1.025,– excl. NGF bijdrage

Dit lidmaatschap is uitsluitend bestemd voor leden van de Golf- en Countryclub “Geijsteren” die door verhuizing of veranderde werkkring elders een gewoon lidmaatschap zijn aangegaan bij een Golfvereniging.

Bedrijfslidmaatschap
biedt u:

 • gewoon lidmaatschap, onbeperkt golfen en deelnemen aan clubwedstrijden
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 5 greenfees vrij te besteden

Jaarcontributie excl. NGF bijdrage en btw: €1680,–

Businessclub
Een Businesslidmaatschap biedt haar leden

 • gewoon lidmaatschap, onbeperkt golfen en deelnemen aan clubwedstrijden
 • aantal gezamenlijke trainingen onder begeleiding van de pro.
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 6 wedstrijden, met gelegenheid een gast te introduceren
 • wedstrijd op buitenlandse baan o.b.v. nacalculatie

Jaarcontributie excl. NGF bijdrage en btw: € 2252,–

Voor eventuele nadere vragen omtrent lidmaatschappen, sponsoring en advertenties kunt u zich te allen tijde richten tot het secretariaat;

0478-532 592 – secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Informatie aanvragen

  Clubsecretariaat

  Tel: 0478 532592

  E-mail: secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

  Bereikbaar

  maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00
  zaterdag en zondag (winter) 08.30-13.00
  zaterdag en zondag (zomer) 08.30-15.00

  Inloggen voor leden

   Wachtwoord vergeten
  Onthoud wachtwoord