Lidmaatschap 2020

Lidmaatschap

Wij bieden ruime mogelijkheden op onze baan om tegen een gepaste prijs te komen golfen. U kunt lid worden van onze club, maar uiteraard ook als gast onze golfbaan gebruik maken. Op deze pagina lichten we de verschillende mogelijkheden graag toe.

Lidmaatschappen

Gewoon lid

Een gewoon lidmaatschap is een lidmaatschap met volledig speelrecht en gelegenheid tot deelname aan alle wedstrijden. Deze variant kan per de eerste dag van elke maand ingaan en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.
Een gewoon lid mag 10 gasten per kalenderjaar introduceren voor een gereduceerde greenfee. (€35)

Jaarcontributie € 1.132,–

Weekend lidmaatschap

Een weekend lidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. van vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur tot en met zondagavond gedurende de zomertijd en vrijdag vanaf 13.00 uur tot en met zondagavond gedurende de wintertijd. Het weekendlidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.

Een weekendlid mag 10 gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een weekendlid kan aan alle wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.

Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).

De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het weekendlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 765,-.

Twilight lidmaatschap
Een Twilightlidmaatschap is een lidmaatschap met speelrecht in deeltijd, d.w.z. voor iedere dag van de week vanaf 15.00 uur tot zonsondergang gedurende de zomertijd en vanaf 13.00 uur tot zonsondergang gedurende de wintertijd. Het twilight lidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht.

Een twilightlid mag een bepaald vastgesteld aantal gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.
Een twilightlid kan aan wedstrijden deelnemen die in de hiervoor aangegeven tijd vallen.
Indien er wachttijden zijn is gebruik van de ballenspiraal pas toegestaan vanaf ’s middags 15.00 uur (’s winters 13.00 uur).

De oefenfaciliteiten mogen gedurende de hele week worden gebruikt.
Het twilightlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Contributie verrekening wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar.

De jaarlijkse contributie bedraag €765,-.

Familiearrangement

Indien beide ouders uit één gezin als gewoon lid staan geregistreerd en de kinderen tot en met 18 jaar uit het gezin lid zijn,  worden die kinderen vrijgesteld van contributie.

Countryleden

Countryleden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging behalve de golfsport.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 155,-.

Buitenleden
Buitenleden zijn gewone leden die

* lid zijn geworden van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub,

* wier woonplaats meer dan veertig kilometer verwijderd is van de gemeente Venray

Jaarlijkse contributie € 830,–

NB: Dit lidmaatschap is uitsluitend bestemd voor leden van de Golf- en Countryclub “Geijsteren” die door verhuizing of veranderde werkkring elders een gewoon lidmaatschap zijn aangegaan bij een Golfvereniging.

Bedrijfslidmaatschap
Men verkrijgt hiermee:

 • gewoon lidmaatschap
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • Mogelijkheid van toetreding tot de Businessclub

Jaarcontributie ex btw: €1500,50

Businessclub
Een Businesslid is lid van de exclusieve businessclub, die haar leden het volgende biedt:

Het Bedrijfslidmaatschap, inhoudende,

 • gewoon lidmaatschap
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.

Aanvullend,

 • een actieve Businessclub die 6 maal per jaar een wedstrijd voor haar leden organiseert, waarbij ontvangst, consumpties, maaltijden en prijzen geheel inclusief zijn.
  Eventuele genodigden worden apart berekend.
 • door de wedstrijden en de totaalresultaten wordt de onderlinge competitie op een prettige wijze onderstreept.
 • een of meerdere wedstrijden zullen op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
 • een aantal gezamenlijke trainingen onder begeleiding van de pro.

Jaarcontributie ex btw: € 2.300,50

Vriend van Geijsteren

Voor startende golfers en golfers die nog niet direct lid van een golfclub willen worden.

Hiervoor wordt geboden:

 • handicap registratie
 • vrij gebruik van oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefendriehoek
  en pitch en putterrein)
 • mogelijkheid tot het nemen van golfles
 • tegen gereduceerde tarieven spelen in de baan
  na het verkrijgen van baanpermissie door de pro
 1. Mogelijkheid om 3 x met een mentor 9 holes te spelen tegen een tarief van € 20.
 2. Zolang nog geen handicap (54) is behaald, spelen op de baan in de “stille uren” in overleg met de caddiemaster, tegen een gereduceerd greenfee tarief (€ 45,– per greenfee)
 3. Bij een geregistreerde handicap van 54 of lager, aankoop van greenfees tegen gereduceerd tarief (€ 45,– per greenfee)

Jaarcontributie € 195,–

Informatie aanvragen

Clubsecretariaat

Tel: 0478 532592

E-mail: secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Bereikbaar

maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00
zaterdag en zondag (winter) 08.30-13.00
zaterdag en zondag (zomer) 08.30-15.00

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord
Scroll Up