Businessclub

Waardevolle business

Golfclub Geijsteren is een bindmiddel voor zakelijk Noord-Limburg. Via onze businessclub kunt u een zakelijk netwerk opbouwen en onze sponsormogelijkheden geven de ruimte om uw organisatie te presenteren aan de golfers die op onze baan actief zijn.

De businessclub heeft als doel om zakelijke contacten te bevorderen, een netwerk op te bouwen en de golfsport te stimuleren. De businessclub bestaat uit golfende directeuren en commercieel verantwoordelijken. Zij zien het golfspel en het netwerk van de businessclub als een toegevoegde waarde voor hun onderneming.

Kaders Businessclub

 • De leden van de businessclub zijn golfende directeuren of commercieel verantwoordelijken van de ondernemingen die zij vertegenwoordigen. Zij zien het golfspel en het netwerken als relevant voor hun onderneming.
 • Toetreding is op naam.
 • Toetreding van de vereniging geschiedt volgens de bestaande regels van de vereniging. Dit gaat in samenspraak met het bestuur van de businessclub.
 • Voor alle leden geldt een geregistreerde handicap van maximaal 36.
 • Per branche of beroepsgroep worden maximaal 2 leden in de businessclub opgenomen;
 • Dit aantal kan slechts overtroffen worden als bij de oprichting er meer dan 2 leden uit eenzelfde branche geopteerd hebben om lid te worden van de businessclub;
 • De businessclub zal in principe 6 maal per jaar een wedstrijd voor haar leden organiseren. De wedstrijden zullen een dagkarakter hebben maar ook een competitie-element over het jaar heen.
 • Één van de businessdagen zal op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
 • Tijdens de businessdagen draagt de organisatie de kosten van het verteer (diner en drank) van de aanwezige leden.
 • Introducés zijn toegestaan tijdens de businessdagen, waarbij de verantwoordelijke commissie van de businessclub per wedstrijddag de ruimte tot introduceren vaststelt.
 • De prijs voor een all-in introductie is vastgesteld op € 75 per dag.
 • Ook introducés dienen in het bezit te zijn van een HCP-registratie van maximaal 36.
 • Er wordt in een competitievorm gespeeld op basis van stableford-punten.
 • Om in aanmerking te komen voor de ranking in het eerste jaar dient men ten minste 5 van de 6 keer aanwezig te zijn.
 • Indien 6 x aanwezig tellen de 5 beste scores.
 • Per businessdag is er tevens een dagcompetitie inclusief de longest drive en de neary.
 • De businessclub heeft geografisch gezien het gebied tussen Land van Cuijk en Groot Venlo als potentieel.
 • Hoewel het de voorkeur heeft dat slechts één afgevaardigde van een onderneming lid is van de businessclub, is het, in overleg met het bestuur, toegestaan dat een onderneming met twee leden lid wordt.
 • Leden kunnen zich in overleg met de commissie van de businessclub bij verhindering laten vervangen op wedstrijddagen.
 • Jaarlijks zal er een aantal gezamenlijke inloopavonden onder begeleiding van de golfpro georganiseerd worden.
 • Daarnaast zullen er door de businessclub meer golfgerelateerde activiteiten ontplooid worden voor de leden.
 • Een lid van de businessclub heeft gelijke rechten als gewone leden van de vereniging;
 • In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de commissie van de businessclub of het bestuur.
 • Jaarlijks zal het verloop van het voorgaande jaar geëvalueerd worden. Alle leden van de businessclub worden opgeroepen om mogelijke verbeteringen, aan- of opmerkingen aan te reiken aan de commissieleden zodat deze meegenomen worden in de evaluatie.

Informatie en aanmelden

Als lid van de businessclub bieden we u natuurlijk een pakket aan interessante voordelen en mogelijkheden aan.

De businessclub biedt zijn leden het volgende:

 • lidmaatschap van de club
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in clubblad De Blauwe Steen en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 5 greenfee tegoedbonnen per jaar
 • het recht om, net als andere leden, 10 x per jaar gasten te mogen introduceren tegen het voor alle leden vastgestelde introductietarief.
 • geen eenmalige instapkosten.
 • een actieve businessclub die 6 maal per jaar een wedstrijd voor leden van de businessclub organiseert, waarbij ontvangst, consumpties, maaltijden en prijzen geheel inclusief zijn. Voor genodigden geldt een aangepast tarief.
 • Door de wedstrijden en de totaalresultaten wordt de onderlinge competitie op een prettige wijze onderstreept.
 • een of meerdere wedstrijden zullen op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
 • een aantal gezamenlijke trainingsavonden onder begeleiding van de pro.

Wat kost het lidmaatschap? (Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW.)
Het lidmaatschap van de businessclub kost per jaar                            € 2.278 (in 2019)
De prijs van dit lidmaatschap is als volgt opgebouwd:

Jaarcontributie                                                                                              €   1.110
NGF bijdrage                                                                                                €       18
Naamsvermelding                                                                                        €   100
Afkoop greenfees                                                                                         €   250
Budget businessclub                                                                                    €   800
Bedrijfslidmaatschap

 

De prijs van het reguliere bedrijfslidmaatschap bedraagt per jaar      € 1.478 (in 2019)

Maatwerk
Daarnaast blijft maatwerk altijd mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het hoofdsponsorschap
 • Extra naamsvermelding. Voor leden van de businessclub en bedrijfsleden bestaat de mogelijkheid om aan extra naamsvermelding te doen, bijvoorbeeld door holesponsoring
  of door adverteren in het clubblad.
 • Een aparte dag organiseren voor gasten van de deelnemende ondernemingen
 • Presentatie van een onderneming op de Geijsteren Nationaal Open Matchplay.

 

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de businessclubcommissie of het secretariaat van onze vereniging.

Secretariaat:
Tel. 0478-532592
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Commissie businessclub:
Marcus Gerrits, voorzitter
Frank Arts, secretaris
Frank van Gaal, algemene zaken en sponsoring

Datum

Tijd

Activiteit

16 januari 08.30 uur Wintertraining
21 februari 08.30 uur wintertraining
13 maart 08.30 uur Wintertraining
28 maart Bedrijfsbezoek Kersten Europe
4 april 08.30 uur zomertraining
11 april Businessdag 1
15 mei Businessdag 2
16 mei 17.30 uur Zomertraining
22 juni Businessdag 3
ovb Wedstrijd op De Noordwijkse Golfclub
28 juni 08.30 uur Zomertraining
 5 juli Businessdag 4
22 augustus 17.30 uur Zomertraining
29 augustus Businessdag 5
25 september 08.30 Zomertraining
3 oktober Businessdag 6
 23 oktober ovb Rydercupwedstrijd
De Peelse Golf
…. november bedrijfsbezoek
 28 december Crosscountry wedstrijd
en jaarafsluiting

Nieuws

Eindstand Businessclub Geijsteren 2017
Groep A: HCP < 18,4 4-apr 10-mei 1-jun 30-jun 5-sep 4-okt 6/6 Totaal
1 Pieter Weijs 36 39 33 31 36 68 243 212
2 Elroy Jansen 31 28 34 33 33 66 225 197
3 Barry Jaspers 28 29 35 30 32 64 218 190
4 Marc Puyn 30 32 35 34 0 54 185 185
5 Raf Dittrich 39 28 28 26 30 56 207 181
6 Ben Apon 0 26 30 31 33 58 178 178
7 Charles van Elst 27 27 27 26 0 68 175 175
8 Jeroen Cattoir 27 28 30 26 28 60 199 173
9 Frank van Maaswaal 29 0 31 29 33 48 170 170
10 Geert-Jan Verstraaten 0 30 31 36 0 70 167 167
11 Marco Zeekaf 31 32 28 0 29 40 160 160
12 Henk van der Heijden 27 20 33 0 22 50 152 152
13 Kees van der Kroon 24 30 0 24 0 38 116 116
14 Bram Berden 0 22 25 0 0 58 105 105
15 Scott Stamback 0 34 0 34 25 0 93 93
16 Peter Frenken 22 19 0 0 0 34 75 75
17 Sjef Schlooz 23 0 0 36 0 0 59 59
Groep B: HCP > 18,4 4-apr 10-mei 1-jun 30-jun 5-sep 4-okt 6/6 Totaal
1 Pim Balkensteijn 39 31 0 42 35 72 219 219
2 Frank van Gaal 26 29 22 35 43 68 223 201
3 Fran Janssen 23 34 31 0 34 74 196 196
3 Marcus Gerrits 34 31 21 37 36 56 215 194
4 Eef Leijssen 33 33 39 0 30 54 189 189
5 Arno Cornelissen 25 21 26 33 33 66 204 183
6 Robert van Rijswijck 0 36 33 33 0 78 180 180
6 Rob Menheere 35 0 30 32 24 58 179 179
7 Frank Arts 26 32 29 30 27 56 200 174
8 Erno Cornelissen 19 36 20 33 33 48 189 170
9 Christ van den Munckhof 24 32 25 22 33 56 192 170
10 Cas van Gemert 30 27 0 25 26 52 160 160
11 Marco Schelbergen 25 21 25 0 23 58 152 152
3 Stephan Keijzers 34 0 35 33 28 0 130 130
4 Rob Hendrix 0 32 0 35 33 0 100 100
5 Bart van Roy 24 27 0 0 29 0 80 80
6 Hans van Haren 0 28 36 0 0 0 64 64
7 Gijs Roeven 0 0 3 0 0 0 3 3
8 Roel Jacobs 0 0 0 0 0 0 0 0
Note: De 5 beste scores tellen mee voor de eindstand.

Leden Businessclub

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord
Scroll Up