Businessclub

Waardevolle business

Golfclub Geijsteren is een bindmiddel voor zakelijk Noord-Limburg. Via onze businessclub kunt u een zakelijk netwerk opbouwen en onze sponsormogelijkheden geven de ruimte om uw organisatie te presenteren aan de golfers die op onze baan actief zijn.

De businessclub heeft als doel om zakelijke contacten te bevorderen, een netwerk op te bouwen en de golfsport te stimuleren. De businessclub bestaat uit golfende ondernemers die het golfspel en het netwerk van de businessclub als een toegevoegde waarde voor hun onderneming zien.

 Businessclub

 • De leden van de businessclub zijn golfende ondernemers die het golfspel en het netwerken als relevant voor hun onderneming zien.
 • Toetreding is op naam.
 • Toetreding van de vereniging geschiedt volgens de bestaande regels van de vereniging. Dit gaat in samenspraak met het bestuur van de businessclub.
 • Voor alle leden geldt een geregistreerde handicap van maximaal 36.
 • Per branche of beroepsgroep worden maximaal 2 leden in de businessclub opgenomen;
 • De businessclub is in 2022 een samenwerking aangegaan met de businessclub van De Peelse Golf om netwerk en businessclub te versterken.
 • De businessclub biedt;
  * golftrainingen van de pro Davey van Mulken
  * 6 wedstrijden op jaarbasis; 2 op Geijsteren (vrijdag) 2 op Peelse Golf (vrijdag) 2 op externe baan
  * jaarlijks uitje (vrijdag en zaterdag) met overnachting
  * gezamenlijk matchplaykampioenschap op zowel Geijsteren als De Peelse Golf
  * Rydercup De Peelse Golf versus Geijsteren

 • Introducés zijn toegestaan tijdens de businessdagen, waarbij de verantwoordelijke commissie van de businessclub per wedstrijddag de ruimte tot introduceren vaststelt.
 • De prijs voor een all-in introductie is vastgesteld op € 75 per dag.
 • Ook introducés dienen in het bezit te zijn van een HCP-registratie van maximaal 36.
 • Er wordt in een competitievorm gespeeld op basis van stableford-punten.
 • Om in aanmerking te komen voor de ranking in het eerste jaar dient men ten minste 5 van de 6 keer aanwezig te zijn.
 • Indien 6 x aanwezig tellen de 5 beste scores.
 • Per businessdag is er tevens een dagcompetitie inclusief de longest drive en de neary.
 • De businessclub heeft geografisch gezien het gebied tussen Land van Cuijk en Venlo als potentieel.
 • Hoewel het de voorkeur heeft dat slechts één afgevaardigde van een onderneming lid is van de businessclub, is het, in overleg met het bestuur, toegestaan dat een onderneming met twee leden lid wordt.
 • Leden kunnen zich in overleg met de commissie van de businessclub bij verhindering laten vervangen op wedstrijddagen.
 • Jaarlijks zal er een aantal gezamenlijke inloopavonden onder begeleiding van de golfpro georganiseerd worden.
 • Daarnaast zullen er door de businessclub meer golfgerelateerde activiteiten ontplooid worden voor de leden.
 • Een lid van de businessclub heeft gelijke rechten als gewone leden van de vereniging;
 • In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de commissie van de businessclub of het bestuur.
 • Jaarlijks zal het verloop van het voorgaande jaar geëvalueerd worden. Alle leden van de businessclub worden opgeroepen om mogelijke verbeteringen, aan- of opmerkingen aan te reiken aan de commissieleden zodat deze meegenomen worden in de evaluatie.

Informatie en aanmelden

Als lid van de businessclub bieden we u natuurlijk een pakket aan interessante voordelen en mogelijkheden aan.

De businessclub biedt zijn leden het volgende:

 • volledig lidmaatschap van de club
 • vermelding van de onderneming op de website, in clubblad De Blauwe Steen en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • het recht om, net als andere leden, 10 x per jaar gasten uit te nodigen tegen introductietarief.
 • een actieve businessclub die 6 maal per jaar een wedstrijd voor leden van de businessclub organiseert, waarbij ontvangst, consumpties, maaltijden en prijzen geheel inclusief zijn.

Lidmaatschap van de businessclub bedraagt per jaar slechts    € 1.995,– (incl btw)
De prijs van dit lidmaatschap is als volgt opgebouwd:

Jaarcontributie / NGF bijdrage / Naamsvermelding  / Businessclub programma

Wel uw bedrijf profileren maar zonder golfprogramma? Dan bieden we we u:

Bedrijfslidmaatschap

 • volledig lidmaatschap van de club
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in clubblad De Blauwe Steen en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 5 greenfees
 • het recht om op jaarbasis 10x gasten uit te nodigen tegen het introductietarief

Bedrijfslidmaatschap bedraagt per jaar slechts    € 1.660,– (incl btw)

Maatwerk
Daarnaast blijft maatwerk altijd mogelijk, alle varianten zijn bespreekbaar we gaan graag met uw in gesprek.

Voor vragen kunt u terecht bij de businessclubcommissie of het secretariaat van onze vereniging.

Secretariaat:
Tel. 0478-532592
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Nieuws

Leden Businessclub

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord