Businessclub

Waardevolle business

Golfclub Geijsteren is een bindmiddel voor zakelijk Noord-Limburg. Via onze businessclub kunt u een zakelijk netwerk opbouwen en onze sponsormogelijkheden geven de ruimte om uw organisatie te presenteren aan de golfers die op onze baan actief zijn.

De businessclub heeft als doel om zakelijke contacten te bevorderen, een netwerk op te bouwen en de golfsport te stimuleren. De businessclub bestaat uit golfende directeuren en commercieel verantwoordelijken. Zij zien het golfspel en het netwerk van de businessclub als een toegevoegde waarde voor hun onderneming.

 Businessclub

 • De leden van de businessclub zijn golfende directeuren of commercieel verantwoordelijken van de ondernemingen die zij vertegenwoordigen. Zij zien het golfspel en het netwerken als relevant voor hun onderneming.
 • Toetreding is op naam.
 • Toetreding van de vereniging geschiedt volgens de bestaande regels van de vereniging. Dit gaat in samenspraak met het bestuur van de businessclub.
 • Voor alle leden geldt een geregistreerde handicap van maximaal 36.
 • Per branche of beroepsgroep worden maximaal 2 leden in de businessclub opgenomen;
 • De businessclub zal in principe 6 maal per jaar een wedstrijd voor haar leden organiseren. De wedstrijden zullen een dagkarakter hebben maar ook een competitie-element over het jaar heen.
 • Één van de businessdagen zal op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
 • Tijdens de businessdagen draagt de organisatie de kosten van het verteer (diner en drank) van de aanwezige leden.

  Businessclub Golf- en Countryclub Geijsteren heeft voor het nieuwe seizoen 2020
  weer een sportief programma samengesteld; noteer alvast de betreffende data !
  16 januari           wintertraining                                  08.30u
  18 februari         wintertraining                                  16.30u
  11 maart             wintertraining                                  16.30u
  8 april                   wedstrijd 1                                         13.30u shotgun
  mei                        gastbaan wedstrijd 2                      info volgt
  16 juni                  wedstrijd 3                                         13.30u shotgun
  2 juli                      wedstrijd 4                                         13.30 u shotgun
  2 september     wedstrijd 5 met sponsors            13.30u shotgun
  14 oktober         finalewedstrijd                                 13.30u shotgunWe hopen op ieders enthousiasme, deelname en sportiviteit!Met sportieve groet,Businessclub commissieMarcus Gerrits
  Frank Arts
  Frank van Gaal
 • Introducés zijn toegestaan tijdens de businessdagen, waarbij de verantwoordelijke commissie van de businessclub per wedstrijddag de ruimte tot introduceren vaststelt.
 • De prijs voor een all-in introductie is vastgesteld op € 75 per dag.
 • Ook introducés dienen in het bezit te zijn van een HCP-registratie van maximaal 36.
 • Er wordt in een competitievorm gespeeld op basis van stableford-punten.
 • Om in aanmerking te komen voor de ranking in het eerste jaar dient men ten minste 5 van de 6 keer aanwezig te zijn.
 • Indien 6 x aanwezig tellen de 5 beste scores.
 • Per businessdag is er tevens een dagcompetitie inclusief de longest drive en de neary.
 • De businessclub heeft geografisch gezien het gebied tussen Land van Cuijk en Venlo als potentieel.
 • Hoewel het de voorkeur heeft dat slechts één afgevaardigde van een onderneming lid is van de businessclub, is het, in overleg met het bestuur, toegestaan dat een onderneming met twee leden lid wordt.
 • Leden kunnen zich in overleg met de commissie van de businessclub bij verhindering laten vervangen op wedstrijddagen.
 • Jaarlijks zal er een aantal gezamenlijke inloopavonden onder begeleiding van de golfpro georganiseerd worden.
 • Daarnaast zullen er door de businessclub meer golfgerelateerde activiteiten ontplooid worden voor de leden.
 • Een lid van de businessclub heeft gelijke rechten als gewone leden van de vereniging;
 • In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de commissie van de businessclub of het bestuur.
 • Jaarlijks zal het verloop van het voorgaande jaar geëvalueerd worden. Alle leden van de businessclub worden opgeroepen om mogelijke verbeteringen, aan- of opmerkingen aan te reiken aan de commissieleden zodat deze meegenomen worden in de evaluatie.

Informatie en aanmelden

Als lid van de businessclub bieden we u natuurlijk een pakket aan interessante voordelen en mogelijkheden aan.

De businessclub biedt zijn leden het volgende:

 • lidmaatschap van de club
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in clubblad De Blauwe Steen en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant.
 • 5 greenfees per jaar
 • het recht om, net als andere leden, 10 x per jaar gasten te mogen introduceren tegen het voor alle leden vastgestelde introductietarief.
 • geen eenmalige instapkosten.
 • een actieve businessclub die 6 maal per jaar een wedstrijd voor leden van de businessclub organiseert, waarbij ontvangst, consumpties, maaltijden en prijzen geheel inclusief zijn. Voor genodigden geldt een aangepast tarief.
 • Door de wedstrijden en de totaalresultaten wordt de onderlinge competitie op een prettige wijze onderstreept.
 • een of meerdere wedstrijden zullen op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
 • een aantal gezamenlijke trainingsavonden onder begeleiding van de pro.

Wat kost het lidmaatschap? (Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW.)
Het lidmaatschap van de businessclub kost per jaar                            € 2.300,50
De prijs van dit lidmaatschap is als volgt opgebouwd:

Jaarcontributie (€1.132)
NGF bijdrage ( €18,50)
Naamsvermelding  (€100)
5 greenfees (€250)
Businessclub programmabudget (€800)

Bedrijfslidmaatschap

De prijs van het reguliere bedrijfslidmaatschap bedraagt per jaar      € 1.500,50
identiek aan de Businessclub m.u.v. het sportieve golfprogramma 

Maatwerk
Daarnaast blijft maatwerk altijd mogelijk, alle varianten zijn bespreekbaar we gaan graag met uw in gesprek.

Voor vragen kunt u terecht bij de businessclubcommissie of het secretariaat van onze vereniging.

Secretariaat:
Tel. 0478-532592
secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Commissie businessclub:
Marcus Gerrits, voorzitter
Frank Arts, secretaris
Frank van Gaal, algemene zaken en sponsoring

Nieuws

Leden Businessclub

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord
Scroll Up