Baancommissie

Baancommissie

Door het bestuur is uitgesproken dat men bij de top 25 banen van Nederland wil behoren en de mooiste baan van Limburg en Oost-Brabant wil worden. Voorwaar een hoog ambitieniveau.

Om deze ambitie waar te maken is één, om deze kwalificatie te behouden is een zeker zo moeilijke klus. Een mooie uitdaging voor de baancommissie en voor de greenkeepers.

De baancommissie houdt zich, in het kort gezegd, bezig met het beleid ten aanzien van het onderhoud voor de baan, gebouwen en overige terreinen. De baancommissaris (voorzitter baancommissie) en de hoofdgreenkeeper zorgen er voor dat het voorgestelde beleid in de praktijk wordt gebracht. Zij doen dit met behulp van 5 greenkeepers en een drietal oproepkrachten. Onze vereniging beschikt over een eigen machinepark en vrijwel alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

De baancommissie heeft meerdere malen per jaar overleg met onze grondeigenaar Baron De Weichs de Wenne over het te voeren beleid en de uit te voeren werkzaamheden.

In 2010 heeft G&CC Geijsteren het GEO-certificaat gekregen. Hiermee geven wij aan dat ons beleid gericht is op duurzaamheid en milieuverantwoord werken. Hoe wij dit doen en welke doelstellingen wij de komende jaren willen bereiken op dit gebied staat aangegeven in het beleidsplan van de baan welke vijf jaar geleden is opgesteld. Momenteel werken we hard aan de updating van dit beleidsplan en wij verwachten dit voor het eind van dit jaar klaar te hebben. Ons beleidsplan zal, na goedkeuring door het bestuur, uiteraard op de website worden geplaatst.

In 2010 is door onze baanarchitect Michiel van der Vaart een visie opgesteld waarin hij aangeeft wat er de komende jaren aan de baan moet gebeuren om deze in goede conditie te houden. Het gaat hierbij om grote onderhoudswerkzaamheden, speltechnische verbeteringen en een aantal verfraaiingen. Tijdens de Algemene ledenvergadering van november 2010 is afgesproken dat we het plan gefaseerd gaan uitvoeren. De voorgestelde onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 2011 tot en met 2013. De speltechnisch verbeteringen, eventuele verfraaiingen en de renovatie van de Pitch & Puttcourse en de gouden driehoek worden uitgevoerd naar gelang de financiële situatie dit toelaat. Ieder jaar tijdens de ledenvergadering van juni zullen hiertoe voorstellen worden gedaan. Tijdens de laatste ALV is afgesproken om in september te starten met de renovatie van de Pitch & Puttcourse en de entree van de club. De voorstellen hiertoe kunt u hieronder zien.

Al met al een hele klus waar de baancommissie en de greenkeepers met veel plezier aan gaan werken.

Uiteraard staan wij altijd open voor opmerkingen en kunt u ons benaderen met vragen.

Raf Dittrich

Baancommissaris

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord