Info Damesdag 2022

DAMESDAG GEIJSTEREN 2021/22

 

 

ZOMERDAMESDAG

Elke donderdag spelen we vanaf 09.00 uur.

De wedstrijden zijn verdeeld in Q en non-Q wedstrijden. We lopen in flights van drie. Bij de Q wedstrijden kun je kiezen voor de 18 holes wedstrijd of de 13 holes wedstrijd. Als je kiest voor een 13 holeswedstrijd, kun je evt ook 9 holes lopen. Dit graag op de website aangeven bij opmerkingen.je doet dan buiten mededinging mee. Na de wedstrijd voert ieder haar score in, op de telefoon.

Eenmaal per maand spelen we een gezelligheidswedstrijd, vaak 13 holes.

Elke eerste donderdag vd maand wordt een drankje, soms een hapje, na afloop vd wedstrijd aangeboden. Dit wordt van tevoren aangegeven op de site.
Men kan tot woensdagochtend 10.00 uur, voorafgaande aan de wedstrijddag, inschrijven (en uitschrijven) via de website. Een inschrijving na 10.00 uur, kan alleen gehonoreerd worden, als de indeling het toelaat.

Uiteraard zullen we proberen om de flights zodanig te plannen, dat de hcp’s niet te ver uit elkaar liggen.

We proberen iedereen met steeds wisselende personen in te delen, uitgaande van de laatste 2 weken.

Vanaf woensdagavond voorafgaande aan de wedstrijd kan men, ook via de website de starttijd bekijken. De scorekaarten ontvang je op de wedstrijddag van de wedstrijdleiding.

Waar gaat het om?
Afhankelijk van de wedstrijdvorm worden er prijzen verdeeld. Om in de “prijzen” van een wedstrijd te vallen dient men minstens 28 stbf.p (18 holes) en 20 stbf.p.

(13 holes) te hebben gescoord. Er is een 1ste ,2de en 3de prijs voor 18 en 13 holers. Het min.aantal stbf.punten geldt voor alle prijzen. De prijzen zijn resp. horecabonnen van € 5 en € 3,50 en 1 balletje.

Voor de totale zomertelling worden de stablefordpunten per wedstrijd opgeteld. Aan het einde van het zomerseizoen is degene die de meeste punten heeft behaald in haar 5 beste wedstrijden de winnaar van de Zomerdamesdag. Er is een prijs voor de winnaar 18 holes, en voor de winnaar 13 holes Nummer 2 en 3 worden genoemd.

Birdies worden in alle wedstrijden gehonoreerd, behalve bij wintergreens. Aan het einde van de zomer wordt de Birdie-Queen gehuldigd van zowel de 18 holers als de 13 holers.

 

WINTERDAMESDAG
Ook voor de winterdamesdag dient via de website te worden ingeschreven. Je kunt voor 18/13 holes inschrijven Dit kan tot woensdagochtend 10.00 uur. Een flight bestaat uit 3 personen. We starten om 9.30 uur op hole 1. Een inschrijving na 10.00 uur, kan alleen gehonoreerd worden, als de indeling het toelaat.

Na de wedstrijd voert ieder haar score in op de telefoon.

Als de baan Qualifying is, dan is het ook een Q kaart. Als de baan niet Qualifying is, moet je toch de scores invoeren.  Alle scores tellen mee voor de wintercompetitie.

Bij wintergreens uitholen: de wedstrijdleiding beslist wanneer er vanwege weersomstandigheden niet uitgeholed hoeft te worden. We hanteren dan de regel: bij 1 putterlengte afstand vd hole mag je de bal oppakken en je telt er 1slag bij. Valt een hole uit door werkzaamheden, dan mag je 2 stablefordpunten schrijven.

Vlgs de NGF mag de bal geplaatst worden van 01-11 t/m 30-04, tenzij een local rule anders bepaalt.
Om in de “prijzen” van een wedstrijd te vallen dient men minstens 28 stbf.p (18 holes) en 20 stbf.p.(13 holes) te hebben gescoord. Er is een 1ste ,2de en 3de prijs voor 18 en 13 holers. Het min.aantal stbf.punten geldt voor alle prijzen, De prijzen zijn resp. horecabonnen van € 5 en € 3,50 en 1 balletje.

Elke eerste donderdag van de maand wordt na de gespeelde ronde een drankje of een hapje aangeboden door de DaCo.

Er is een aantal bijzondere wedstrijden. Deze zijn te vinden op de wedstrijdkalender en op de website onder Damesdag.

De laatste winterwedstrijd wordt afgesloten met een prijsuitreiking.  De 5 beste 18 holeskaarten gelden voor de puntentelling. Zij moeten behaald zijn in tenminste 5 winterdamesdagwedstrijden.. Er is ook een winterkampioen van de 5 beste 13 holeskaarten.,

 

Hoe word of blijf je lid van de Damesdag?
Het inschrijfgeld is € 50,00 voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. Je krijgt begin januari een factuur toegestuurd. Vriendelijk verzoeken wij je deze te voldoen voor 1 februari 2022 op rekeningnr. NL37 INGB 0006 9134 17 t.n.v. JAA de Bruijn-Kortenoeven   Graag met vermelding van: Damesdag + je voornaam en code.

 

Voor wie?
Alle dames die baanpermissie hebben gekregen kunnen deelnemen aan onze Damesdag. Er worden in principe 18 en 13 holes gespeeld. Bij de 13 holeswedstrijd kan men ook 9 holes spelen. Dit graag aangeven bij opmerkingen. Dames met een hoge handicap (tussen 36-54) kunnen die verbeteren in een Q wedstrijd. Voor prijzen geldt max. hcp. 36.

Tips voor een prettig verloop van de Damesdag.

  • Meld je uiterlijk 15 minuten voor starttijd en wees 5 minuten voor starttijd bij de tee.
  • Moet de flight achter je wachten en is voor je een hole vrij, laat die dan door. Dit is voor beide partijen veel prettiger.
  • Laat je tas niet midden voor de green staan, maar zet hem opzij naar de volgende hole.
  • Verlaat de green zo snel mogelijk en noteer de scores bij de afslag van de volgende hole.
  • Zijn er onduidelijkheden/moeilijkheden tijdens de wedstrijd meld deze na afloop bij de wedstrijdleiding. Samen komen we er wel uit.
  • Vul de kaart duidelijk, netjes en volledig in. Onvolledige kaarten kunnen wij helaas niet verwerken.

Uitgebreide info over de DamesCommissie en haar activiteiten, waaronder ook verslagen van speciale wedstrijden en foto’s, is te vinden op onze website: http://www.golfclubgeijsteren.nl/. Log in, klik op ‘commissies’ dan op ‘damescommissie’.

 

De DamesCommissie wenst je sportieve, gezellige en zonnige damesdagen!

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord