Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wij bieden ruime mogelijkheden op onze baan om tegen een gepaste prijs te komen golfen. U kunt lid worden van onze club, maar uiteraard ook als gast onze golfbaan gebruik maken. Op deze pagina lichten we de verschillende mogelijkheden graag toe.

Lidmaatschapen en tarieven 2017

Als gewoon lid kun je, binnen de daarvoor bestaande afspraken, onbeperkt aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen. Een gewoon lidmaatschap kan per de eerste dag van elke maand ingaan en loopt automatisch door tot wederopzegging zoals geregeld in de statuten.

Het verrekenen van de contributie wordt om praktische redenen aangepast aan het kalenderjaar. Een gewoon lid mag tien gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee. (Dit aantal is momenteel 10)

De jaarlijkse contributie bedraagt € 1.070,-.

Een weekend lidmaatschap is een lidmaatschap waarmee je in de weekenden kunt golfen. In de zomertijd ben je welkom van vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur tot en met zondagavond. In de wintertijd heb je vanaf 13.00 uur het recht om te komen spelen. Als weekendlid kun je aan alle wedstrijden deelnemen die binnen deze tijden vallen. Overigens mogen weekendleden de oefenfaciliteiten de gehele week gebruiken.

Het weekendlidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht. Zo mag u tien gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.

Het weekendlidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en heeft te rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerst volgende jaar een looptijd van 12 aaneengesloten maanden en kan onbeperkt worden vernieuwd.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 710,-.

Een twilight lidmaatschap is een lidmaatschap waarmee je tijdens bepaalde tijden kunt komen golfen. In de zomertijd ben je op iedere dag van de week welkom van vanaf 15.00 uur en in de wintertijd heb je vanaf 13.00 uur het recht om te komen golfen. Als twilightlid lid kun je aan alle wedstrijden deelnemen die binnen deze tijden vallen. Overigens mogen twilightleden de oefenfaciliteiten te allen tijde gebruiken.

Het twilight lidmaatschap geeft voor de aangegeven periode dezelfde rechten en plichten als een gewoon lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht. Zo mag je tien gasten per jaar introduceren voor een gereduceerde greenfee in de tijd die geldt voor dit lidmaatschap.

Dit lidmaatschap kan op iedere eerste dag van een maand ingaan, en heeft te rekenen vanaf de eerste dag van de maand januari van het eerst volgende jaar een looptijd van 12 aaneengesloten maanden en kan onbeperkt worden vernieuwd.

De jaarlijkse contributie bedraag €710,-.

Indien beide ouders uit één gezin als gewoon lid staan geregistreerd en er ook kinderen tot en met 18 jaar uit het gezin lid zijn,  worden die kinderen vrijgesteld van contributie.

 

Countryleden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging behalve de golfsport.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 140,-.

 

Buitenleden zijn gewone leden die zich als buitenlid hebben aangemeld en als zodanig door het Bestuur zijn geaccepteerd. De leden zijn lid geworden van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub en hun woonplaats is meer dan veertig kilometer verwijderd van de gemeente Venray.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 770,-.

NB: Dit lidmaatschap is uitsluitend bestemd voor leden van de Golf- en Countryclub “Geijsteren” die door verhuizing of veranderde werkkring elders een gewoon lidmaatschap zijn aangegaan bij een Golfvereniging.

Het bedrijfslidmaatschap kost per jaar € 1.417,50,- ex BTW.

Tot het bedrijfslidmaatschap behoort:

 • gewoon lidmaatschap;
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad ‘De blauwe steen’ en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant;
 • vijf greenfees, het recht om tien keer een introducé mee te nemen voor € 35,- en het recht om tien keer een greenfee aan te kopen voor € 45,-;
 • mogelijkheid van toetreding tot de Businessclub.

Het lidmaatschap kost per jaar € 2.217,50,- ex BTW .

Hiermee bent u lid van de exclusieve businessclub. Eventuele genodigden worden apart berekend.

1. Tot het bedrijfslidmaatschap behoort:

 • gewoon lidmaatschap;
 • vermelding van de onderneming op de website van de club, in het clubblad ‘De blauwe steen ‘ en op het ondernemersbord in de hal en het restaurant;
 • vijf greenfees, het recht om tien keer een introducé mee te nemen voor € 35,- en het recht tot om tien keer een greenfee aan te kopen voor € 45,-

 

2. Aanvullend:

 • een actieve Businessclub die zes maal per jaar een wedstrijd voor leden van de Businessclub organiseert, waarbij ontvangst, consumpties, maaltijden en prijzen geheel inclusief zijn. Een of meerdere wedstrijden worden op een andere baan van vergelijkbaar niveau georganiseerd;
 • door de wedstrijden en de totaalresultaten wordt de onderlinge competitie op een prettige wijze onderstreept;
 • een aantal gezamenlijke trainingsavonden onder begeleiding van de pro

Voor startende golfers en golfers die nog niet direct lid van een golfclub willen worden bieden we het volgende aan:

 • handicap registratie
 • vrij gebruik van oefenfaciliteiten (driving range, putting green, oefendriehoek en pitch en putterrein)
 • mogelijkheid tot het nemen van golfles
 • tegen gereduceerde tarieven spelen in de baan na het verkrijgen van baanpermissie door de pro

 

Dit levert bijvoorbeeld de volgende concrete mogelijkheden op:

 • mogelijkheid om 3 x met een mentor 9 holes te spelen tegen een tarief van € 20;
 • zolang nog geen handicap (54) is behaald, spelen op de baan in de “stille uren” in overleg met de caddiemaster, tegen een gereduceerd greenfee tarief (€ 45,– per greenfee);
 • bij een geregistreerde handicap van 54 of lager, aankoop van greenfees tegen gereduceerd tarief (€ 45,– per greenfee);

 

De jaarlijkse contributie bedraagt €180,-.

Informatie aanvragen

Clubsecretariaat

Tel: 0478 532592
Fax: 0478 532963
E-mail: secretariaat@golfclubgeijsteren.nl

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord
Scroll Up