Golfzaken

Golfzaken

Golf- en Countryclub “Geijsteren “heeft binnen haar vereniging en bestuur een duidelijke taakverdeling gemaakt van alle activiteiten die zich binnen de golfclub afspelen. Het aandachtsgebied “Golfzaken” omvat de volgende werkgebieden en verantwoordelijkheden:

Bestuurslid golfzaken is verantwoordelijk in het algemeen voor alle activiteiten die betrekking hebben op operationele- en beleidszaken gericht op golfzaken, dit in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden;

 • De baanbezetting (groepen, gastspelers)
 • Opstellen van wedstrijdkalender
 • Opzetten en begeleiden van de competitie
 • Topsportplan en opleiding
 • Verantwoordelijk voor caddiemaster en golf professional

Het bestuurslid golfzaken is niet de enige uitvoerende daar waar het bovenstaande taken aangaat. Bestuurslid golfzaken wordt hierbij ondersteund in uitvoering van haar taken door onderstaande commissies en medewerkers.

Uitvoerend en ondersteunend worden bovenstaande taken en belangen door de volgende commissies en medewerkers behartigd;

 • Technische Commissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Handicap en regelcommissie
 • Damescommissie
 • Herenconvent
 • Marshals
 • Caddiemaster
 • Secretariaat
 • Golf professional

Doelstellingen voor de commissie golfzaken zijn, binnen het beleid van Golf- en Countryclub “Geijsteren “ , op korte en lange termijn haar taken uit te voeren, dit met inachtneming van de uitgangspunten die zijn opgenomen en geformuleerd, in het beleidsplan van Golf- en Countryclub “Geijsteren “.

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord