Herenconvent

Herenconvent

Kort na de oprichting van onze golfclub was er een aantal heren dat het een goed idee vond om samen met leeftijdsgenoten op een vast tijdstip in de week de golfsport te beoefenen. Weldra bleek de vrijdag de meest geschikte dag. Vrijwel gelijktijdig met de oprichting van onze vereniging ging aldus het Seniorenconvent van start. Wij spreken over 1978.

Sindsdien ontmoeten de leden van het Convent elkaar met veelgenoegen wekelijks op vrijdagmorgen om op serieuze wijze hun wedstrijd te spelen. Daarbij hecht het Convent veel waarde aan de toepassing van regels en etiquette. Er wordt in diverse spelvormen gespeeld en een aantal wedstrijden is qualifying.

Na de wedstrijden worden de sociale contacten gelegd en onderhouden. Op de eerste vrijdag van de maand wordt deze nazit (na omkleden) aangekleed met een hapje. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering belegd, gevolgd door een lunchbuffet.

Op 6 juni 2014 is de naam van het Seniorenconvent gewijzigd in Herenconvent en is de leeftijdsgrens komen te vervallen.

Om lid van het Herenconvent te kunnen worden dient men
1. lid te zijn van Golf- en Countryclub “Geijsteren”
2. van het mannelijk geslacht te zijn
3. een handicap te bezitten van 54.0 of lager.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 70

Aanvragen voor het lidmaatschap via het secretariaat van het Herenconvent,

Eugene Verstraaten (details zie ledenlijst)

Paul ten Brummelhuis – president
Eugene Verstraaten – secretaris-penningmeester
Gerard Hollemans – wedstrijdcoördinator

Title

Sub Title

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord