Bent u voornemens uw lidmaatschap te wijzigen of stop te zetten, dan dient uw verzoek schriftelijk aan het secretariaat te worden gericht (mail, brief) en uiterlijk op 30 november door ons te zijn ontvangen.

Dit geldt NIET voor onze Proefleden, zij worden medio december persoonlijk benaderd

het Bestuur

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord
Scroll Up