WHS-handicap

Geachte Leden,

Zoals velen van u gemerkt hebben is de geleidelijke invoering van het WHS van start gegaan.

U allen heeft uw nieuwe WHS-handicap kunnen inzien op uw digitale golfpas of op de clubsite.

Voor het merendeel van de leden betreft dit geen onverwachte grote veranderingen. Voor een aantal zijn deze er echter wel. Vooral voor golfers die weinig kaarten (minder dan 9) hebben ingeleverd sinds 1 januari 2016 kan er een groot verschil zijn tussen de EGA-handicap(oude) en de WHS-handicap (nieuwe). Door het inleveren van nieuwe Q-kaarten zal echter de reële handicap in het systeem zichtbaar worden.

Een ander punt zijn de golfers die hun handicap boven de 36 zien stijgen. Onder het oude systeem zorgde de hareco er voor dat de hcp niet hoger werd dan 36, ondanks dat de jaarlijkse herziening meldde dat dit moest gebeuren. Dit was een landelijke afspraak. In het nieuwe systeem is uw hcp echter een afspiegeling van uw laatste twintig kaarten. Uw handicap kan maximaal 54 worden. Dit is wereldwijd zo afgesproken en hier kan de hareco niets aan veranderen.

Een laatste punt zijn de spelers bij wie de hareco de laatste jaren aanpassingen gedaan heeft aan de hcp vanwege hun gezondheid. Door de invoering van het nieuwe systeem kan het zijn dat hun scores van voor de aanpassing nog te zwaar meetellen in hun WHS-hcp, waardoor zij een te lage hcp krijgen. Indien dit bij u het geval is, horen wij dat graag en kunnen wij zo nodig een aanpassing doen.

Het advies van de hareco is om zo veel mogelijk Q-kaarten in te leveren voor 1 maart. Wij beseffen dat dit moeilijk is onder de huidige omstandigheden. Het nieuwe systeem werkt betrouwbaar wanneer u minimaal 9 kaarten heeft ingeleverd. Het werkt optimaal bij 20 ingeleverde kaarten. Bij onvoldoende kaarten kan de hareco geen aanpassingen doorvoeren aan uw handicap.

Onder het oude systeem had de hareco een grotere autonomie om aanpassingen te doen dan onder het nieuwe. Het kan zijn dat er overleg nodig is tussen NGF en hareco om tot een goede oplossing te komen. Graag uw begrip hiervoor.

Mocht u zich beter willen informeren omtrent het WHS dan treft u beneden dit artikel enige links aan naar enkele artikelen van de NGF. De eerste twee zijn geschreven voor de gewone golfer. Voor commissieleden en hobbyisten is het laatste artikel geschikt. Tevens treft u een link naar een youtube-filmje aan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hareco. Bij voorkeur via email.

Mocht u zich beter willen informeren omtrent het WHS dan vindt u op de site onder Commissies/Handicap en Regelcommissie de links naar enkele artikelen van de NGF. De eerste twee zijn geschreven voor de gewone golfer. Voor commissieleden en hobbyisten is het laatste artikel geschikt. Tevens treft u beneden dit bericht een link naar een youtube-filmje aan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de hareco. Bij voorkeur via email: jschlooz@xs4all.nl

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord